TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON

Lượt xem:

        Thực hiện Công văn số 1354/SGDĐT-GDMN ngày 11/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tham dự tập huấn trực tuyến về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên mon đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng giáo dục mầm [...]
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1224/QĐ-UBND, ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, [...]
TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CẤP TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI HUYỆN LÝ SƠN

TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CẤP TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI HUYỆN LÝ SƠN

Lượt xem:

Từ ngày 30/3 đến ngày 31/3/2021, Tổ Chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn. Dự sinh hoạt chuyên môn có bà Nguyễn Thị Thành, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào Quảng Ngãi; ông Phan Văn Thảo, Trưởng [...]
HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

Lượt xem:

Căn cứ Hướng dẫn số 111/HD-UBND, ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyên Lý Sơn về việc triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn phân công Khối thi đua và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho các khối thi đua năm 2021. Ngày 29/3/2021 Phòng Giáo dục và [...]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM GIA SINH HOẠT CỤM THI ĐUA SỐ I NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRUNG TÂM HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM GIA SINH HOẠT CỤM THI ĐUA SỐ I NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRUNG TÂM HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH QUẢNG NGÃI

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình công tác của Cụm thi đua số I năm học 2020-2021; Kế hoạch số 30/KH-CTĐI ngày 04/3/2021 của Cụm Trưởng, Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Lý Sơn ban hành Quyết định số 18/QĐ-PGDĐT ngày 17/3/2021 về việc thành lập Đoàn giao lưu các môn thể thao của Cụm thi đua số I, tại Quảng Ngãi. Sáng ngày 19/3/2021, ông Phan Văn Thảo Trưởng [...]
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số: 362/SGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 10/3/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tham gia  hội nghị tập huấn [...]
QUỸ ẤM ÁP MÙA XUÂN NĂM 2021

QUỸ ẤM ÁP MÙA XUÂN NĂM 2021

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 897/PGDĐT, ngày 22/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào “Quỹ Ấm áp mùa xuân” năm 2021; Ngày 12/01/2021 Phong Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 37/TB-PGDĐT về kết quả vận động và phân bổ số lượng, Kế hoạch trao quà “ Quỹ Ấm áp mùa xuân” năm 2021; trên cơ sở đó Phòng [...]
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2021

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2021

Lượt xem:

Hội nghị, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2021 diễn ra vào ngày 02/02/2021, tham dự Hội nghị có 08 công chức thuộc phòng và đại biểu tham dự. Hội nghị vinh dự đón tiếp Ông Ngô Đình Mẫn, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, Nội vụ Lao động – Thương binh – Xã hội huyện  Lý Sơn và  Ông Nguyễn Hữu Chi, Chủ tịch Liên đoàn [...]
LỚP DẠY BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021 DO HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN LÝ SƠN PHỐI HỢP VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

LỚP DẠY BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021 DO HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN LÝ SƠN PHỐI HỢP VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; Kế hoạch số 23-KH/HĐĐ ngày 07/01/2021 của Hội đồng Đội huyện Lý sơn   về việc tổ chức lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, năm học 2020-2021. Sáng ngày 28/02/2021 tại Hồ bơi Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn, đã có 53 em ở các trường tiểu học và [...]
TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG, KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CHO CÁC  GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH  THIẾU NHI NĂM 2020-2021

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG, KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CHO CÁC GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THIẾU NHI NĂM 2020-2021

Lượt xem:

Chiều ngày 06/12/2020, Tại trường Trung học cơ sở An Hải, Hội đồng Đội huyện Lý Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ cho các giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi năm học 2020-2021. Với các nội dung gồm: Bồi dưỡng, tập huấn nghi thức Đội TNTP Hồ Chí [...]
LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM 2020

LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM 2020

Lượt xem:

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm 2020 diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020. Với sự tham gia của 05 đội đến từ 03 trường tiểu học và 02 trường THCS, với sự tham gia khoảng 150 vận động viên ở 08 môn thi đấu. Ông: Lê Văn Ninh, UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức HKPĐ năm 2020 phát biểu khai [...]
Trang 1 / 3123 »