Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-22/11/2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đêm Văn nghệ với các tiết mục hát múa, tiểu phẩm do cán bộ, giáo viên và học sinh các trường Mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tham gia biểu diễn. Thời gian vào lức 19 giờ 00 ngày 16/11/2022. Địa điểm Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn.