Kế hoạch tổ chức đi thăm, gặp mặt chúc tết các gia đình người có công với cách mạng; các cơ sở tôn giáo; cán bộ hưu trí; các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết