Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
640/PGDĐT 28/06/2021 Công văn, Thực hiện các bệnh pháp phòng, chống dịch Covid -19
838/SGDĐT-TCCB 04/06/2021 Công văn, đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn GDCD cấp THPT
161/PGDĐT 02/03/2021 Công văn, Thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức giáo viên
162/PGDĐT 02/03/2021 Công văn, Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tý, phòng chống mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021
164/PGDĐT 02/03/2021 Công văn, Lùi thời gian nhận bài tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021
143/PGDĐT 25/02/2021 Công văn, Đôn đốc triển khai bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
51/PGDĐT 18/01/2021 Công văn, Kiểm tra chuyên môn tại Trường Tiểu học số II An Vĩnh năm học 2020-2021
874/PGDĐT 11/12/2020 Công văn, Thông báo địa điểm thời gian tổ chức thi KHKT năm học 2020-2021
856/PGDĐT 10/12/2020 Công văn, Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017