Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/PGDĐT 12/01/2022 Công văn, Hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các Trường học năm 2022
15/PGDĐT 11/01/2022 Công văn, Thông báo kết quả ủng hộ và phân bỏ quà của quỹ "Ấm áp mùa xuân" năm 20222
16/PGDĐT 11/01/2022 Công văn, Chuẩn bị tham gia Cuộc KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh THCS năm học 2021-2022
17/PGDĐT 11/01/2022 Công văn, Báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
18/PGDĐT 11/01/2022 Công văn, Tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ
11/PGDĐT 10/01/2022 Công văn, Thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS
13/PGDĐT 10/01/2022 Công văn, Rà soát thời gian nghỉ hưu theo chế độ năm 2022
14/PGDĐT 10/01/2022 Công văn, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của bộ Chính trị
04/PGDĐT 07/01/2022 Công văn, Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp
06/PGDĐT 07/01/2022 Công văn, Triển khai thục hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Lý Sơn
07/PGDĐT 07/01/2022 Công văn, Triển khai thực hiện Công văn số 28/SGDĐT-GDMNTH và Công văn số 20/SGDĐT-GDMNTH ngày 06/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
08/PGDĐT 07/01/2022 Công văn, Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Trang 1 / 3123»