Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
144/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch, tổ chức tuyển hợp đồng lao động giáo dục làm việc tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm 2021
681/KH-PGDĐT 08/07/2021 Kế hoạch, chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025
50/KH-PGDĐT 18/01/2021 Kế hoạch, Tổ chức phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngành Giáo dục huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2025
868/KH-PGD&ĐT 11/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
181/KH-PGD&ĐT 26/03/2020 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên đề đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non