Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
874/QĐ-BTTTT 17/07/2021 Quyết định, Quyết định bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
11/QĐ-PGDĐT 01/03/2021 Quyết định, Thành lập đoàn đưa học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021
10/QĐ-PGDĐT 19/02/2021 Quyết định, Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ công chức, viên chức kiêm nhiệm thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn
19/QĐ-PGDĐT 28/04/2020 Quyết định, Ban hành quy định phân công nhiệm vụ công chức, viên chức kiêm nhiệm thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020