Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
283/TB-UBND 20/07/2022 Thông báo, Thông báo xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022
482/TB-UBND 24/09/2021 Thông báo, Tổ chức xét chọn Hợp đồng lao động giáo viên làm việc tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm 2021
37/PGDĐT 13/01/2021 Thông báo, Thông báo kết quả vận động và phân bổ số lượng, kế hoạch trao quà "Qũy ấm áp mùa xuân" năm 2021
874/PGD&ĐT 11/12/2020 Thông báo, Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2020-2021
851/PGD&ĐT 09/12/2020 Thông báo, Thông báo kết quả điểm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2020-2021
201/TB-PGD&ĐT 01/04/2020 Thông báo, Thông báo phân công lãnh đạo, công chức, viên chức trực xử lý công việc tại cơ quan từ ngày 01/4/2020-15/4/2020 để phòng chống dịch
44/TB-PGD&ĐT 20/01/2020 Thông báo, Thông báo kết luận của Trưởng phòng GD&ĐT tại cuộc họp trực báo học kỳ I, năm học 2019-2020