Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2021/TT-BGDD 20/08/2021 Thông tư, Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
856/PGD&ĐT 10/12/2020 Thông tư, Triển khai thực hiện Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
854/PGD&ĐT 10/12/2020 Thông tư, Tập huấn triển khai Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên