Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
195/PGD&ĐT 31/03/2020 Văn bản khác, Báo cáo nhu cầu kinh phí về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP
194/PGD&ĐT 30/03/2020 Văn bản khác, Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
192/PGD&ĐT 30/03/2020 Văn bản khác, Khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid-19
190/PGD&ĐT 30/03/2020 Văn bản khác, Tuyên truyền, cảnh giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
187/PGD&ĐT 27/03/2020 Văn bản khác, Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19
159/PGD&ĐT 18/03/2020 Văn bản khác, Triển khai tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 trong trường học