PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM GIA SINH HOẠT CỤM THI ĐUA SỐ I NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRUNG TÂM HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH QUẢNG NGÃI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình công tác của Cụm thi đua số I năm học 2020-2021; Kế hoạch số 30/KH-CTĐI ngày 04/3/2021 của Cụm Trưởng, Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Lý Sơn ban hành Quyết định số 18/QĐ-PGDĐT ngày 17/3/2021 về việc thành lập Đoàn giao lưu các môn thể thao của Cụm thi đua số I, tại Quảng Ngãi. Sáng ngày 19/3/2021, ông Phan Văn Thảo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn làm Trưởng đoàn và cùng các thành viên trong đoàn đã có mặt tại Trung tâm HTPTGDHN Quảng Ngãi cùng tham gia giao lưu với Cụm thi đua số I.

                                                                 Toàn cảnh vận động viên tham gia các giải

 

                                                                        Các đơn vị tham dự khai mạc giải cầu lông

 

Văn Sang