PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRINH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Sáng ngày 30/01/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa lớp 1. Dự hội thảo có ông Trần Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng GD&ĐT; lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1 của các trường tiểu học và Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Tại Hội thảo, đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, học kì I năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT. Tại hội thảo, các trường tiểu học đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, những vướng mắc khi thực hiện dạy học và hoạt động giáo dục trong học kì I ở lớp 1 và đưa ra những giải pháp thực hiện ở học kì II, năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo.

Trong học kì I năm học 2020-2021, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn đã thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 một cách linh hoạt, sáng tạo đạt nhiều kết quả tốt đẹp; được xã hội đồng thuận với sách giáo khoa mà các trường đã chọn lựa và tổ chức triển khai thực hiện.

Hội thảo đã tìm được những giải pháp hay, cách làm tốt khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đây là tiền đề để ngành Giáo dục Lý Sơn thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục tiểu học nói riêng và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung./.

Minh Trọng.