TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CẤP TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI HUYỆN LÝ SƠN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 30/3 đến ngày 31/3/2021, Tổ Chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn. Dự sinh hoạt chuyên môn có bà Nguyễn Thị Thành, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào Quảng Ngãi; ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Sơn; tham dự sinh hoạt chuyên môn còn có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn; chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học; Tổ Chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi và các giáo viên dạy lớp 1 của các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn.

 

                                                                       Toàn cảnh trao đổi, góp ý sau tiết dạy

Trong đợt sinh hoạt chuyên môn, Tổ Chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ, tư vấn công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lý Sơn; đồng thời hỗ trợ giáo viên về phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

                                        Tiết dạy của cô Dương Thị Phát, giáo viên trường Tiểu học An Hải

Phùng Trọng