Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/QĐ-PGDĐT 16/05/2022 Quyết định, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện cấp học Mầm non năm học 2021-2022
07/QĐ-PGDĐT 10/02/2022 Quyết định, Quyết định thành lập Ban tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
08/QĐ-PGDĐT 10/02/2022 Quyết định, Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên ra đề thi đề xuất Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
09/QĐ-PGDĐT 10/02/2022 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
10/QĐ-PGDĐT 10/02/2022 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
11/QĐ-PGDĐT 10/02/2022 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
06/QĐ-PGDĐT 27/01/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
05/QĐ-PGDĐT 20/01/2022 Quyết định, Quyết định phân bổ kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022 đối với các trường trực thuộc
04/QĐ-PGDĐT 17/01/2022 Quyết định, Quyết định thành lập đoàn tham dự cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022
22/PGDĐT 12/01/2022 Công văn, Hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các Trường học năm 2022
03/QĐ-PGDĐT 12/01/2022 Quyết định, Thành lập Tổ Công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn
18/PGDĐT 11/01/2022 Công văn, Tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ
Trang 1 / 612345»...Cuối »