TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1224/QĐ-UBND, ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1200/QĐ-SGDĐT, ngày 18/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2020-2021; Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2020-2021.

Ngày 17/8/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND, về việc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; vào ngày 24/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Đỗ Thành Tân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo; Ông Lê Văn Ninh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng đại biểu các Ban, ngành, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường trực thuộc Phòng. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021, cụ thể như sau: tặng 07 tập thể lao động tiên tiến; giấy khen cho 02 tập thể và 111 cá nhân, 27 chiến sĩ thi đua cơ sở và 289 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Ông Lê Văn Ninh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, phát biểu khai mạc Hội nghị